Vi är ett Miljönär-Vänligt Företag

|24/09, 2021

Vi är ett Miljönär-Vänligt Företag

I en värld där resurserna är begränsade samtidigt som vårt välstånd ökar är vi stolta och glada över att kunna bidra till en mer hållbar konsumtion.

Vi fick nyligen besök av Örebro Kommun och tog stolt emot ett diplom som ett Miljönär-vänligt företag då vår verksamhet med återbruk främjar en hållbar konsumtion ♻️

Vad är Miljönär-vänlig märkning?
Miljönär-vänlig är en märkning som tagits fram av Avfall Sverige för att uppmärksamma verksamheter som gör det möjligt för kunderna att laga, låna och återanvända istället för att köpa nytt.

Märkningen ska inspirera och uppmuntra till hållbar konsumtion, och på så sätt minska mängden avfall och bidra till en bättre miljö.